Swedish MAD

The Svenska MAD started publishing in the year 1960 by Williams Förlag AB. Lasse O’Månsson was the name of the first editor of the Swedish MAD Magazine. The Svenska MAD changed the publisher two times in its history:

  • Williams Förlag AB (January 1960 – March 1976)
  • SEMIC Press (April 1976 – August 1993)
  • Egmont (1997 – 2002)
    After a short break the Swedish MAD began publishing again under Egmont with Simon Gärdenfors as a new editor. Behind the UK MAD the Swedish MAD was the oldest foreign MAD edition!

Contributors

Swedish MAD Magazines

MAD Magazine

1960 - 2002 • 1st Edition

See all 348 items!Swedish MAD SpecialsSwedish MAD BooksSwedish MAD Merchandise

Swedish books overview

Pocketbooks 1962 – 1988

#1 Mera MAD
#2 Ännu mera MAD
#3 Ytterligare MAD
#4 MAD, alltså!
#5 Don Martin tar en tripp!
#6 Don Martin studsar tillbaka!
#7 MAD släpper loss X & Y
#8 En liten MAD
#9 MAD tar en titt på Sverige
#10 Don Martin snubblar vidare
#11 Bröderna MAD
#12 Don Martin kör hårt!
#13 MAD bjuder på Knäpplappen
#14 Dave Berg tar en titt på folk
#15 Voodoo MAD
#16 MAD går på bio
#17 X & Y del 2
#18 Leve MAD!
#19 Dave Berg tar en titt på saker
#20 Al Jaffee spottar ut avsnoppande svar på dumma frågor
#21 Don Martin i kubik
#22 MAD nyper till
#23 MAD liksom
#24 Don Martin soppar till det
#25 Typiskt MAD
#26 Dave Berg tar en titt på våra tokiga tankar
#27 MADs magiska bok
#28 MAD till tusen
#29 Sjung med MAD
#30 Don Martin gör succe
#31 Dave Berg tar en titt på vår sjuka värld
#32 Mera avsnoppande svar på dumma frågor
#33 Den tredje dossiern med X & Y
#34 MAD ser gamla reprisfilmer
#35 MAD nonsens i annonsen
#36 MAD-tavlor
#37 Med MAD orden runt
#38 MADs läsebok från vaggan till graven
#39 Don Martin knasar på
#40 Dave Berg ser på hur vi lever
#41 MADs monsterjournal
#42 Lita på MAD!
#43 MAD ser på TV
#44 MADs talande frimärken
#45 Den fjärde samlingen hemliga akter om X & Y
#46 MADs pysselbitar
#47 Don Martin går för långt
#48 MAD med tryck!
#49 Don Martin slår sig fram
#50 Ytterligare avsnoppande svar på dumma frågor
#51 Oförbätterlige MAD
#52 MADs historiska bok
#53 En MAD lärobok i hämnd
#54 Dave Berg fluktar omkring sig
#55 Den femte rapporten från X & Y
#56 Al Jaffee’s MAD-uppfinningar
#57 MAD’s yrkesrådgivare
#58 Don Martin gräver in sig
#59 Pang på MAD
#60 Bli en bättre MAD-människa
#61 MAD reser jorden runt
#62 Dave Berg ser och hör och garvar
#63 Milda makter! Inte ännu en bok med avsnoppande svar på dumma frågor
#64 Det låter om MAD
#65 MAD ger dig bekymmer
#66 MAD möter kärleken
#67 MAD spanar på deckarna
#68 MAD ser in i framtiden
#69 Sergio Aragones hattar vidare
#70 En MAD handbok i överlevnad
#71 MAD visar hur man inte gör
#72 Don Martin mal på
#73 MAD klubbar klassikerna
#74 MADs bisarra basar
#75 Dave Berg kollar dig
#76 Al Jaffee drämmer till
#77 Don Martin bjuder på knäpplappen igen
#78 MAD talar ut om sex, våld och matlagning
#79 Den sjätte rapporten från X & Y
#80 Avsnoppande svar på dumma frågor nr 5
#81 MAD Kräkboken
#82 Dave Berg tar en flukt på grannarna
#83 MADs råd för att bli en duktig hund
#84 MAD menageri
#85 MAD ger goda råd om föräldrar, lärare och andra fiender
#86 MAD bjuder på hjärnretare, gåtor och andra dumheter
#87 MADs Tro’t om du törs!
#88 MADs karaktärsdanande Årsbok 1987
#89 Don Martin hissar gomseglet
#90 MAD pantomimer
#91 MADs bisarra basar 2
#92 Don Martin apar sig

Nyutgivningar Pocketbooks 1968 – 1977 (Reprints)

Mera MAD 2:a upplagan
Ytterligare MAD 2:a upplagan
MAD, alltså! 2:a upplagan
Don Martin tar en tripp 2:a upplagan
MAD bjuder på Knäpplappen 2:a upplagan
MAD liksom 2:a upplagan
Don Martin soppar till det 2:a upplagan

MAD-klassiker 1974 (Reprints)

Ännu mera MAD
Dave Berg tar en titt på saker
Al Jaffee spottar ut avsnoppande svar på dumma frågor
MAD släpper loss X & Y
Don Martin studsar tillbaka