MAD De största tecknarna #1

Updated:
MAD De största tecknarna #1 • Sweden
Country:
Sweden
Consecutive Issue Number:
1
Published:
June 9th, 2017
Cover:
Don Martin 1956-1965
Sale price:
276 SEK
Pages:
191
Inserts:
-
ISBN-13:
9789187861505

Don Martin (1931— 2000) utbildade sig till konstnär men kom i stället att bli berömd och kultförklarad som tecknare i MAD. Ingen kunde som Don Martin roa, förskräcka, äckla och förtjusa sina läsare med skruvade teckningar och sjuka skämt av en alldeles unik kaliber. I mer än 30 år medverkade han i varje nummer av MAD och bidrog mer än någon annan till tidningens formidabla framgångar i USA och runt om i världen. 
Då Svenska MAD gjorde den sjuka humorn populär i början på 1960-talet, blev Don Martin snabbt tidningens populäraste tecknare i Sverige också. Så vem kunde vara mer lämpad att inleda denna bokserie med MADs största tecknare än just Don Martin, tidningens galnaste snubbe! 
Med förord av den legendariske MAD-redaktören Al Feldstein och minnesord av vänner och kollegor som Sergio Aragonés, Bud Grace och Al Jaffee.

Don Martin (1931-2000) educated himself as an artist but instead became famous and cultured as a cartoonist in MAD. No customer like Don Martin amused, scared, disgusted and enraged his readers with screwed drawings and sick joke of a truly unique caliber. For more than 30 years, he participated in every song of MAD and contributed more than anyone else to the magazine's formidable successes in the United States and around the world.
When Svenska MAD made the sick humor popular in the early 1960s, Don Martin quickly became the newspaper's most popular cartoonist in Sweden as well. So who could be more suitable to launch this box series with MAD's biggest cartoonist than just Don Martin, the crazyest snub of the magazine!
With the preface of legendary MAD editor Al Feldstein and memories of friends and colleagues like Sergio Aragonés, Bud Grace and Al Jaffee.

(English Translation by Google]

Editorial